Висш медицински персонал


Д-р Детелина Стоилова, дм
Лекар – Специалист по Нервни болести
Професионална квалификация:
Мултиплена склероза
Демиелинизиращи заболявания на периферната нервна система
Офталмоневрология

d_stoilova@abv.bg
английски, немски език
Д-р Гергина Ончева, дм
Лекар – Специалист по nервни болести и професионални заболявания.
Професионална квалификация:
Специалист по Електромиография
Периферни неврологични заболявания
Професионални неврологични заболявания

oncheva@abv.bg
английски, руски език
Д-р Цветанка Димитрова,
Лекар – Специалист по нервни болести
Професионална квалификация по:
Електромиография
Ултразвукова диагноза на нервната система
Периферни неврологични заболявания
Отоневрология
Мултиплена склероза

tzzzd@abv.bg
английски, руски език
Д-р Валентина Гълъбова
Лекар – Специалист по нервни болести
Професионална квалификация:
Специалист по Електроенцефалография
Специалист по Евокирани потенциали
Епилепсия
Мозъчни инсулти

dr_galabova@abv.bg
английски, руски език
Д-р Александър Карамешев, дм
Лекар-специалист по нервни болести
Професионална квалификация:
Специалист по Ултразвукова диагноза на нервната система (Екстра- и транскраниална Доплерова сонография, Дуплекс цветна Доплерова сонография). Специализирал в Университетската клиника по неврология и Университетски институт по диагностична и интервенционална неврорадиология (2008-2009), Берн, Швейцария, като Assistenzarzt, Wissenschaft. Assistent
Мозъчно-съдови заболявания
Мозъчни инсулти

alexkaram2000@abv.bg
Английски, Немски език
д-р Калина Михайлова
Лекар - специалист по нервни болести
Професионална квалификация:
Клинична електромиография
Заболявания на Периферна нервна система
k_mihailova@yahoo.com
Английски език