Клиника по нервни болести
Клиниката по нервни болести е самостоятелно звено в рамките на Университетската многопрофилна болница “Свети Иван Рилски”. Тя е разположена на 4 –ия етаж на болничната сграда на бул. “Акад. Иван Гешов” №15 (бивш бул. “Димитър Несторов”) в гр. София, до Центъра по хигиена.

Клиниката по нервни болести се намира в самостоятелен основно ремонтиран сектор на болницата. Тя разполага с 20 легла, в стаи с по 1 , 2 и три легла. Всяко легло има самостоятелен монитор с възможности за internet, телевизия, skype и мобилен телефон. Има стаи с легла за интензивно лечение и възможности за непрекъснато мониторно наблюдение. Клиниката има самостоятелни специализирани лаборатории, както и мощен лабораторно-диагностичен сектор в рамките на болницата. В нея се приемат болни от цялата страна за диагноза и лечение на широк профил от неврологични заболявания, включени в 20 клинични пътеки с неврологичен профил.

В Клиниката по нервни болести се провежда диагностика на редица социално-значимите неврологични заболявания по различни клинични пътеки:

 • Исхемичен мозъчен инсулт с и без тромболиза;
 • Мозъчен кръвоизлив, включително субарахноидни хеморагии;
 • Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип;
 • Множествена склероза;
 • Заболявания на периферната нервна система, вертеброгенни заболявания (дискови херни, радикулити, полиневропатии, включително порфиринова полиневропатия, плексити и др.);
 • Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН);
 • Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия;
 • Гилен-Баре с имуноглобулин;
 • Епилепсия и други пароксизмални състояния;
 • Миастения;
 • Болест на Алцхаймер и други деменции;
 • Невродегенеративни заболявания, деменции и др;
 • Паркинсонова болест;
 • Различни видове главоболие и тежки болкови синдроми;
 • Разстройства на вегетативната нервна система;
 • Други заболявания, в зависимост от клиничните пътеки, за които УМБАЛ „Св. Ив. Рилски” е сключил договор с НЗОК.